Chuyên Mục: Tâm lý – Thần kinh

Tâm lý học thần kinh hay tâm lý thần kinh học là nghiên cứu và mô tả đặc điểm của các sửa đổi hành vi sau một chấn thương hoặc hội chứng thần kinh.

error: Content is protected !!